Goviet ứng dụng đang được sử dụng rộng rãi. Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Grap, Bee,… Hiện nay Goviet cung cấp 3 dịch vụ là Go-bike, Go-Food, Go-send. Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng 3 dịch vụ này của Goviet. Thì nhanh tay chọn những mã giảm giá để tiết kiệm khi trải nghiệm dịch vụ nhé!